Yahudi.

Yahudi sangat faham bahawa kekuatan umat islam terletak pada rohnya yakni ruh yang sangat kenal, cinta dan takut dengan penciptaNya. Oleh kerana itu umat Islam harus dipisahkan dari Allah.

Yahudi sangat faham bahawa kekuatan Islam kerana berhasil menghubungkan kekuatan roh dan kehidupan lahir maka keyakinan akan adanya kekuatan roh dalam kehidupan lahir itu harus dimusnahkan.

Yahudi sangat faham bahwa kunci kemenangan umat Islam adalah adanya bantuan ghaib dari Allah SWT maka Yahudi ingin menghapuskan keyakinan terhadap hal ghaib itu.

Ulama sufi dan tarikat yang memiliki karamah dikatakan sesat dan syirik.

Yahudi sangat faham bahwa kekuatan Islam terletak pada kecintaan umatnya kepada Muhammad SAW, ahlul bait dan para sahabat maka segala peninggalan dan amalan yang menyuburkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dimusnahkan dengan alasan bid’ah, kultus, khurafat dan lain-lain alasan yang sengaja diada-adakan.

Yahudi faham bahawa selemah-lemah umat Islam mereka sangat fanatik tentang agama dan para ulama. Oleh kerana itu ulama baru dan islam gaya baru mesti dicipta yang sesuai dengan agenda yahudi.
Walaupun sudah menguasai kota-kota suci umat Islam termasuk Haramain,  Yahudi tidak berani memusnahkan benda-benda tertentu atau tempat-tempat tertentu kerana dikhuatiri akan mendapat kemarahan dan tentangan daripada umat Islam sedunia.